hans cato haddal Miljøgifter og risiko for kreft i skjoldbruskkjertel

Formålet med denne studien er å evaluere risikoen for skjoldbruskkjertelkreft i relasjon til pre-diagnostiske serum konsentrasjoner av polyhalogenerte aromatiske hydrokarboner PHAH i prøver fra Janus serumbank. Videre er formålet å evaluere risiko i to separate undergrupper (papillære og follikulære).

Vitenskapelig tittel: Serum concentrations of polyhalogenated aromatic hydrocarbon chemicals and risk of thyroid cancer.


Prosjektbeskrivelse

konen med eggene Forekomsten av kreft i skjoldbruskkjertel har de siste tiår økt blant både kvinner og menn i mange land. Den eneste etablerte risikofaktor for denne sykdommen er ioniserende stråling.

Dyrestudier og humane studier har vist at en rekke kjemiske eksponeringer forstyrrer kjertelens funksjon. Det er imidlertid få studier om sammenhengen mellom eksponering for miljøgifter og risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Formålet med denne studien er å evaluere risikoen for skjoldbruskkjertelkreft i relasjon til pre-diagnostiske serum konsentrasjoner av polyhalogenerte aromatiske hydrokarboner PHAH i prøver fra Janus serumbank. Videre er formålet å evaluere risiko i to separate undergrupper (papillære og follikulære).

Hovedansvarlig for prosjektet

svart bilde av rune belsvik Senior Investigator Mary H. Ward
National Cancer Institute (NCI) - Bethesda MD, USA

Forskningsansvarlig i Norge  

slapp av antibiotika Kreftregisteret

Prosjektansvarlig i Kreftregisteret

london phone book like sant som jeg er virkelig hanne ørstavik
Forskingsavdelingen, Janus serumbank  
E-post: litiumtabeletter mot angst

Prosjektmedarbeidere

lunds tivoli knarvik bråthen roer og varme skarnes
Forskningsavdelingen
E-post: prosjekterende og utførende

Internasjonale samarbeidspartnere

bakvendt land sang Alain Le Banc
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) - Quebec, Canada

kjøre skole i hamar Senior Investigator, Head of Molecular Studies Nathaniel Rothman
National Cancer Institute (NCI) - Bethesda MD, USA

Associate Professor Lawrence S. Engel
University of North Carolina - Chapel Hill NC, USA

Varighet  

geir roger flatøy 01.03.2010 - 31.12.2018

Finansiering

beowulf full movie mp4 National Cancer Institute (NCI) - Bethesda MD, USA

firing pin head browning hi power Kreftregisteret