ngos in india wiki Screeningbasert forskning

Forskning på resultater fra screeningprogrammene er viktig for å utvikle programmene slik at de blir enda bedre og mer effektive.

amar riise andersen Prøvesvarene som registreres i Kreftregisteret benyttes ikke bare til masseundersøkelsesprogrammet, men også til forskning som har til hensikt å evaluere og forbedre programmene.

lærer lars fredriksen sand Ved Kreftregisteret arbeider forskere og stipendiater med disse problemstillingene, i samarbeid med norske kliniske miljøer, internasjonale forskere og flere bedrifter innen helse og medisin.

hjemmelaget vaniljekrem til pavlova Du finner mer om den screeningbaserte forskningen på sidene til longest norwegian word.