pistol til malingsprøyte Årsaksforskning

Det er viktig å skaffe ny innsikt i årsakene til kreft, og Kreftregisteret bidrar i dette arbeidet.

david goodall basel De siste årene har forskningen vært rettet mot kreftrisiko i forhold til yrkes- og miljøfaktorer, hormoner og kosthold. 

truede arter i norge Forskningen framover fokuserer på biologisk testbare hypoteser, og samarbeidsprosjekter med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Dette vil bl.a. innebære bruk av JANUS serumbank.