image

ullåll skole alle klaasene Vår forskning

Med en forskerstab på rundt 40 ansatte og om lag 150 vitenskapelige publikasjoner årlig er Kreftregisteret ett av Norges ledende forskningsmiljøer innen kreftforskning.

sleep song download Kreftregisteret er involvert i en rekke forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt. Temaene vi forsker på strekker seg fra forskning på molekylært nivå til hvilke samfunnsmessige konsekvenser kreftsykdom kan ha.

truck og trailer heimdal Mye av Kreftregisterets forskning er registerbasert. I Norge har vi et av verdens eldste og mest komplette kreftregistre, noe som gjør data om norsk kreft spesielt velegnet for forskning. 

Forskning er et hovedmål

andre bjerke herr president Forskning er ett av tre hovedmål for Kreftregisteret, fastsatt av ekstra fjernlys styrke (de andre er registrering og informasjon). Dette vises tydelig gjennom produksjonen av vitenskapelige artikler og utdanningen av nye forskere som foregår i Kreftregisterets regi.

registerreim eller registerkjede De siste 20 år kan instituttet vise til 36 doktorgradsavhandlinger med stipendiat og hovedveileder ansatt ved Kreftregisteret. Kreftregisteret har også bidratt med veiledning og samarbeid i en rekke eksterne institutters doktorgrader og andre forskningsprosjekter.

morsomme bli kjent spørsmål De siste årene har vært svært produktive med tanke på antall publiserte artikler. Kreftregisterets ansatte er årlig hoved- eller medforfattere for rundt 150 artikler i anerkjente vitenskapelige tidskrifter.

Kreftregisterets forskere

boron hsn code Kreftregisterets forskningsmiljø utgjøres av en tverrfaglig gruppe med høyt kvalifiserte forskere og stipendiater, i alt rundt 40 personer, som bidrar til en stor vitenskapelig produksjon og deltar i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

selgers opplysningsplikt ved angrerett
hva slags jobb i coop i stryn norway Bli kjent med dem på våre forskersider.

Forskningsområder

Forskningstema: Legemiddelepidemiologi

advokat porsgrunn arv

worth 4 dot test Kreftregisteret gjennomfører flere forskningsstudier som fokuserer på bruken av legemidler og hvordan disse påvirker kreft i befolkningen.

Små ikke-kodende RNA forum

george lucas snl

diwali 2018 date Velkommen til små ikke-kodende RNA forum på Kreftregisteret. Vi ønsker å samle alle som er interessert i små ikke-kodende RNA i Oslo området til seminarer og diskusjoner.

Klinisk forskning

kaste gamle klær

utstillingsmontre til museum Kreftregisterets kliniske forskning skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til ulike pasientgrupper.

Screeningbasert forskning

hotell elgen østersund

sang til konfirmanten gratis Forskning på resultater fra screeningprogrammene er viktig for å utvikle programmene slik at de blir enda bedre og mer effektive.

Årsaksforskning

henge til hageredskap

lære bokstaver for barn Det er viktig å skaffe ny innsikt i årsakene til kreft, og Kreftregisteret bidrar i dette arbeidet.