pascal bergen restaurant Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i biobankarbeid involverer alle faser fra prøvetaking til publisering av vitenskapelige resultater.

hvordan slutte ammingen Dette inkluderer prøvebehandling, prøvelagring, analysemetoder, datakvalitet og forvaltningsrelaterte forhold som prøvetilgjengelighet for forskere, vitenskapelig vurdering av prosjekter, studiedesign og kodesystem. Både lagring og prøvebehandling av biologiske prøver er underlagt lovgivning for personvern noe som nødvendiggjør strenge prosedyrer og rutiner.

flytoget oslo drammen Janus serumbank har etablert sin egen kvalitetsmanual som omfatter alle prosedyrer og dokumenter som er nødvendig for at biobanken skal følge krav til vitenskapelig metode, etikk, lover, forordninger og avtaler for håndtering av prosjekter og inneha profesjonalitet overfor forskere og forskningslaboratorier.

behandlingssenter for rusmisbrukere  

Prøvekvalitet

flyndra vekst inderøy Prøvene i Janus serumbank er lagret ved –25 °C og de eldste prøvene har vært lagret i mer enn 40 år. For at målinger av en prøve skal ha noe verdi, må vi vite om den har endret seg i løpet av den tiden som er gått siden den ble tappet.

Publikasjoner

telefon til get Publisering av vitenskapelige resultater

Stabilitetsdata

trekk som avslører narsissisten Her finner du en tabell som viser stabilitetsdata for utvalgte serumkomponenter.