jane sherman authentic video in the classroom Forskning

thomas veland bil Sekretariatet i Janusbanken kan gi hjelp til vitenskaplige problemstillinger og studiedesign. Styringsgruppen tar den vitenskapelige vurderingen av prosjektsøknader for å sikre best utnyttelse av materialet i banken.

parasympatiske nervesystem nerver Janus sekretariatet, som består av både teknisk personell og forskere, har betydelig erfaring innenfor biobankvirksomhet og har en viktig rolle i daglig drift av banken. Våre ambisjoner er å være et godt rådgivende organ for forskere både med tanke på vitenskapelige problemstillinger, studiedesign og laboratorieanalyser, men også gi hjelp til å forbedre søknader når det er nødvendig. 

Styringsgruppe

vann lukter svovel Janubanken har en multidisiplinær styringsgruppe med fagområder innenfor epidemiologi, molekylærbiologi, virologi, biokjemi og statistikk. Styringsgruppen er ansvarlig for den vitenskapelige vurderingen av prosjektsøknader for å sikre best utnyttelse av materialet i banken.

Prøver

kingly machinery sb200 snowblower Alle prøver i et forskningsprosjekt får unike koder som gjør at prosjektet kan analyseres blindet. Et slikt kodesystem har vært rutine i Janusbanken i flere tiår. Kasus-kontrollstatus og annen informasjon om kreftdiagnose blir først utlevert når laboratorieanalysene er ferdigstilte og resultatene er returnert til Janussekretariatet.

Datautlevering

present register 2017 Påkobling av kreftinformasjon gjøres av alice game online som kontrollerer at alle nødvendige dokumenter foreligger før avidentifisert datafil utleveres til forsker. Kodesystemet sikrer personvernet til giverne og forhindrer forskningsfusk.

glacier national park  

howard carter kone Sist oppdatert 27.09.2017